Debatt Nyheter Sverige

Migrationsbråk och nyval

Migrationsbråk och nyval. Miljöpartiet hotar att lämna regeringen. Svenska väljare har markerat sin viktigaste valfråga till partierna. Annars skulle det inte existera något ”Migrationsbråk”. Och det förekommer alla möjliga påståenden i olika medier om Sveriges största politiska fråga Invandring. Här finns några källor från MP, S, C och M, med anledning av de pågående förhandlingarna i Invandringsfrågan. I nuläget diskuterar de svenska riksdagspartierna om vad som hände med Sverige och den katastrofala invandringspolitiken. De svenska väljarna tycks inte längre förtjusta i förvandlingen från Landet Sverige, till delstaten Sverige med enorma inrikes spänningar?

Vad säger partierna genom åren?

Migrationsbråk och nyval.

I texterna framkommer stora skillnader mot andra länder, vilka tillåter inflytt med villkoret att man måste kunna försörja sig som migrant.

Svenskar som t.ex. flyttar till Spanien har inga särskilda korridorer till bostad eller arbeten och de måste också lära sig spanska språket för att kunna söka arbete.

Den svenska arbetsmarknadspolitiken har segregerat både svenskar och utlänningar, genom att tillämpa olika och ojämställda system.

Sverige har utvecklat 130 utanförskapsområden på 25 år.

I några texter ser det ut som att svenskarna inte har skapat någonting själva?

Miljöpartiet

Hotar att lämna regeringen och framkalla nyval motionerade genom Birger år 1996:

”Sverige är idag ett samhälle med många etniska minoriteter. Integrationen av våra nya medborgare har inte lyckats fullt ut, och därför kan vi inte heller kalla Sverige för ett mångkulturellt samhälle.”

Källa:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_GK02Sf618

Socialdemokraterna och Palme 1979

”Det är alltfort socialdemokraternas bestämda uppfattning att invandringen måste anpassas till samhällets möjligheter att ge invandrare arbete, bostad och social omvårdnad på samma villkor som den övriga befolkningen. Detta förutsätter en planerad invandringspolitik.”

Källa:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/om-invandrarpolitiken_G3021030

Centern 1982

”Invandrarpolitiken har vidare utvecklats under den senaste treårsperioden då centern hade ansvaret för den i regeringen. ”

Källa:

https://data.riksdagen.se/fil/98C2582F-27B3-4DFD-850F-82D7B886E1A3

Centern och Nybyggarlandet?

”Det bör nämnas att utan invandring hade Sverige varit ett mindre ekonomiskt utvecklat, tämligen kalt och relativt enformigt land. Idag drar Sverige nytta av bl.a. det ekonomiska välstånd skapat med hjälp av invandrare under mitten av 1900-talet. Vi har också genom tiderna kunnat omsätta kunskap från andra till vår fördel. Matematiken, skriftspråket och filosofin har vi fått från grekerna, astronomin från egyptierna. Medan läkekonstens grunder kom från araberna. ”

Källa:

https://www.centerpartiet.se/download/18.4945df96158298de428302c4/1478783453971/7.-Slutprotokoll_Kommitte07_Fo%CC%88rnyelseprogram_Integration.pdf

Moderaterna 1994

”Vårt lands insatser bör därför i första hand ske utanför Sveriges gränser och inriktas på att förebygga att flyktingströmmar uppstår och på insatser i närområdena”

Källa:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/en-ny-flyktingpolitik_GI02Sf602

Moderaterna har också uttryckt i andra dokument:

”Människor lämnar länder som inte ger social och ekonomisk trygghet, där etniska och religiösa motsättningar blivit uppenbara eller där ekologiska problem blivit en mardröm. Många attraheras av levnadsförhållandena i väst och vill söka sig en bättre materiell framtid.”

 

Moderaterna 2001:

”Världen har utvecklats i en positiv riktning under senare år.”

Vilket skulle kunna ha varit startskottet för att hjälpa flera länder på plats, som inte hade demokrati då, och ännu inte demokrati.

Moderaterna drev på invandringen.

Källa:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/fri-invandring_GP02Sf333

Vi tar det om det kommer

Varje samhällsutmaning som dyker upp, tycks ha fått fäste genom en s.k. ”liberal” agenda. Varje ideologisk hemvist har konverterat till liberalism?

Istället för att vidta åtgärder, så har attityden blivit:

Det gäller inte oss och vi tar det om det kommer!

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs. "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Social- och Hållbarhetskonservativ. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Va? Se t.ex. Suburra på Netflix... Motto "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas" Nuläge Driver gärna projekt för hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Utbildningar Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *