Nyheter

Ovanligt många Papegojsjuka i Sverige

Ovanligt många Papegojsjuka i Sverige. Flera smittor har spridit sig relativt okontrollerat i decennier i Sverige. Självklart är det lätt att sprida smitta både inom Sverige och hämta smittor från utlandet utan gränser. Men vad vet du om t.ex. Papegojsjuka som flyger i luften med vilda fåglar?

Foto: Rihaij från Pixabay

Vintersmitta i Sverige

Ovanligt många Papegojsjuka i Sverige.

Folkhälsomyndigheten förklarar att vintern 2019-20, innebar en högre andel smittade med Papegojsjuka. Toppen var i december-januari.

I förhållande till andra virus och sjukdomar, så har andelen kända smittade varit pyttelitet.

Folkhälsomyndigheten manar till försiktighet och handtvätt, vid kontakt med fågelbajs, fågelbon eller sjuka fåglar.

Varför ska man hålla koll på Papegojsjuka om så få kända fall rapporteras?

Foto: Anastasia Gepp från Pixabay

Information och Symtom

Ovanligt många Papegojsjuka i Sverige.

Papegojsjuka är en zoonos, kallad Psittakos, dvs en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa. Kanske känner någon igen allvaret från andra smittor?

Jaha, säger du.

Smittan ger hög feber, ibland +40. Problem med luftvägarna, lunginflammation och allmän upplevelse av influensasymtom.

Människor som smittats kan även få hjärninflammation.

Förutom direkt hantering och kontakt med fåglars träck, kroppsvätskor, fågelbord och liknande, kan smitta spridas genom damm i luften.

Människor blir inte immuna efter smitta.

Bild: Folkhälsomyndigheten, 2020-05-08.

Antal anmälda fall av papegojsjuka per månad säsongen 2019-2020 (till och med 20 april) och medelvärde för de tre närmast föregående säsongerna.

Källa Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/papegojsjuka-sverige-vintern-2019-2020/

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *