Debatt Nyheter

Polisen jagade Söderkisar!

Foto: Tillhör Stadsmuseet i Stockholm.

I Landet Sverige och huvudstaden startade ungdomsgäng från söder kravaller. Ungdomar protesterade både mot upplevda trakasserier från polisen och lokalbrist. Polisen anger Här att gängen var arga över att vara diskriminerade.

Utsatta områden

Polisen jagade Söderkisar!

Nationella operativa avdelningen inom Polisen, inleder sin junirapport 2017, med berättelsen om att kravaller var vanligt på sommaren strax före skolstart.

Rapporten handlar om så kallade utsatta områden och utmaningar för polisen.

Att inledningsvis börja med söderkisars protester är underligt.

Varför är det viktigt att prata om ungdomsgäng 1948, innan förorterna hade utvecklats?

Det var inte söderkisar som polariserade samhället, radikaliserades och utförde tung kriminalitet.

Polisen beskriver utsatta områden som:

”… ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg social status där kriminella har inverkan på lokalsamhället”.

Inget nytt för stadsbor

Knappast utvecklade söderkisar som Anderssonskans Kalle, en alternativ social ordning. Inte heller utvecklade innerstans arbetargrabbar på 1940-talet en intensiv drogförsäljning med allvarliga gänguppgörelser.

Polisen beskriver att personalen upplever det svårt att arbeta i utsatta områden, beroende både på arkitektur och koncentrationen av kriminella.

Här borde de flesta skattebetalare sluta läsa och kräva mer för världens högsta skatter!

Att diskutera söderkisars kravaller utan egentlig förklaring och samtidigt berätta om svårigheter att ingripa i utsatta områden… gör att skattebetalare tappar hoppet?

Varning för stark romantik

Känsliga tittare varnas, här syns gamla Stockholm i tidigare självständiga Landet Sverige.

Undrar om dagens poliser upplever lika tuffa arbetspass som Konstapeln som lämnade över Kalle till Anderssonskan?

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *