Nyheter

Region Gotland mot Bernt

Region Gotland har lagt ned stort arbete och mycket pengar på rättegångar mot Tandhygienisten Bernt Herlitz. Det är oklart om målet har samband med de partier som styr Gotland? Samtidigt visar olika myndigheter hur Sverige har förändrats.

Region Gotland mot Bernt

Påståendet i punkt 2.3 ovan återfinns i Region Gotlands överklagan mot Bernt: Mål nr.T1088-16.

Det är svårt att finna andra ärenden på Gotland, där Region Gotland skyddar svenskar som har fått omtvistat bemötande från Regionens utförare.

SCB om Sveriges framtida befolkning

Det pågår rykten i alla möjliga medier, att Svenskarna skulle kunna bli en minoritet som Folk, i Befolkningen som helhet.

Här finns faktalänk från SCB:

”De utrikes föddas andel av befolkningen har ökat och förväntas fortsätta att öka under framskrivningsperioden. Idag, år 2017, är 18 procent av befolkningen född utomlands. Andelen utrikes födda förväntas vara som högst i början av 2040-talet då 23 procent av befolkningen är utrikes född. Därefter minskar andelen utrikes-födda något och år 2070 förväntas 22 procent av befolkningen vara född utomlands. ”

Sverigedemokraterna är dumma?

Det är svårt att finna belägg för att Sverigedemokraterna har bidragit till den polarisering av samhället som region Gotlands ansvariga riskerar att underblåsa?

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *