Gotland Nyheter

Riksdagen röstade nej till gotlänningar!

”Sverige ska vara ett tolerant och humant samhälle som präglas av mångfald och respekt för individens mänskliga fri- och rättigheter.”

Så motiverade arbetsmarknadsutskottet (AU) avslaget på SD:s motion om åtgärder mot Diskriminering av svenskar.

Gotlänningar inte lika värda

Riksdagen röstade nej till gotlänningar!

Riksdagen röstade nej till olika motionsförslag för åtgärder mot diskriminering:

Motiveringen HÄR, var att arbete redan pågick inom motionernas områden. (Källa: Riksdagen 2018-12-11).

AU menade att former av subventioner­ade anställ­ningar, utgår från arbetsmarknaden. Vissa arbetssökande grupper har behov av specifikt stöd.

Nyanlända är exempel på en sådan grupp.

-Har du som gotländsk arbetssökande eller närstående till arbetssökande undrat varför det är svårt att få arbete?

Resurser inget problem för 7klövern

Öns arbetsmarknad är utsatt för naturliga begränsade resurser. De som i riksdagen har bestämt att andra ska ha arbete istället för gotlänningar och svenskar, sitter i orubbat bo.

Beslutsfattarna har arbeten med goda löner inom sina nätverk och kan välja att blunda.

Att semestra på Gotland är självklart fantastiskt, bakom staket på en lugn plats?

Chefer på ön för offentliga arbetsplatser spelar med i spelet.

Omröstningen nedan, visar vilka partier som ville förminska gotlänningars och svenskars möjligheter till arbete.

Klicka på bilden och förstora den:

 

Källa: Riksdagen 2018-12-11

SD kämpade för gotlänningar och svenskar

Svenskar omfattades under motionstiden inte av samma stöd som utlänningar, menade motionärerna.

Förutom diskriminering mot svenskar, förekom även fusk och missbruk av ersättningar gällande instegsjobb.

Se motionen HÄR. (Källa: Riksdagen 2018-12-11).

Hela integrationspolitiken är ett stort smörgåsbord för alla utom just svenskar.

Samtidigt kan nyttan av diskriminering mot svenskar diskuteras, på samma sätt som smörgåsbordets inverkan på midjemåttet?

Vad regeringen och 7klövern inte säger

Vad är syftet med att svälta ut svenskar i sitt hemland?

Har 7klövern berättat för dig som är gotlänning, vem som ska anställa dig, vart du ska bo?

Det är diskriminering, om inflyttade till ön, från andra länder har rak och öppen landningsbana:

-Cleared to land!

Ondskan har många ansikten

Bakom tomtemaskerna och utdelning av paket till särskilda grupper, finns ingen verklig vilja till godhet.

Högsta prioritet borde ur perspektivet svensk normativ etik, vara att stoppa hemländernas ondska. Det finns inget gott med att utlänningar systematiskt lämnar sina hemländer.

Fantastiska platser lämnas åt sitt öde, unika kulturer, naturlandskap, kunskaper och traditioner riskerar undergång. Hur kan det vara godhet?

Svenska höginkomsttagare och 7klöverns politiker är totalt ointresserade av dig som gotlänning.

Hur ditt arv har förvaltats i generationer, hur ditt kroppsarbete hemma på gården har bidragit till det unika Gotland… det är fullständigt ointressant för makthavarna!

Om Du är stolt över Gotland, rädd om det gotländska arvet och önskar godhet…

bör Du fundera på vem som är den riktiga Tomten!

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *