Nyheter

SKL tyst om Gotlands socialchef

Gotlänningar har meddelat GW, att Gotlands socialchef Marica Gardell har valts till ordförande för Sveriges kommuner och landstings (SKL) förening för socialchefer.

Socialchef i hemlighet

Gotlandswebben har frågat SKL om vilken slags arvodering som eventuellt förekommer. Om eller vilken summa som utbetalas för uppdraget.

Så här svarar SKL:

Hej!

Vi har tagit emot din fråga.

SKL är en intresse- och arbetsgivarorganisation för våra medlemmar, som är Sveriges alla kommuner och regioner. Uppdraget är att stödja politiker och tjänstemän hos våra medlemmar. Vi har därmed ingen rådgivning eller service till privatpersoner och kan därför inte hjälpa dig med din fråga.

SKL:s organisation

GW har svarat att SKL beskriver sin verksamhet HÄR som en Politiskt styrd organisation och att man inte har önskat rådgivning eller service.

Önskemålet är endast att erhålla uppgifter om arvodering för socialchefernas förening.

Varför då?

Det är viktigt för delstaten Sveriges demokratiska utveckling att myndigheter och verksamheter som är politiskt styrda är transparenta.

GW har tidigare redovisat källor som har angett att Sverige sjunker i demokratiindex.

Om t.ex. socialchefen på Gotland, med en månadslön på cirka 80 000:-, erhåller ytterligare pengar för ännu ett uppdrag, borde det ifrågasättas av flera skäl.

Dels är månadslönen för examen socionom redan för hög som 80 000:-

Dels får inte ”vanliga” anställda inom socialtjänsten ha sidouppdrag på Gotland.

Därefter har nog varje engagerad politisk person på Gotland, sina egna betänkligheter?

Minns att socialdemokraterna är i majoritet i SKL!

 

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *