Debatt Gotland Nyheter Sverige

Skolan vanligaste brottsplatsen!

Högstadieelever visar att de är rädda för skolan. Misshandel, hot och sexuella kränkningar är de vanligaste brotten. Vill vi verkligen att våra barn ska gå i en skola som glider utför?

 

UPPDATERAT!

3 veckor efter vår artikel rapporterade SR om fortsatt skolvåld HÄR .

Elever undviker faror

Skolan vanligaste brottsplatsen!

Elever undviker personer, platser och deltagande i vissa aktiviteter. Våra barn vill slippa drabbas eller dras in i kriminalitet i skolan!

Vuxensamhället har stort ansvar och är inte mycket till tröst.

UPPDATERAT:

NYTT HOT MOT SKOLA! (Källa: svt.se 2018-12-11)

Elever och föräldrar på Gotland!

Olika föräldrar på Gotland, har vittnat om märkligt bemötande från skolkuratorer och andra ”hjälpinstanser”.

Förklaring:

På Gotland har man tyvärr bestämt sig för att endast Socionomer får arbeta som skolkuratorer, vilket kan vara direkt kontraproduktivt. Det finns knappast någon annan offentlig ”yrkesgrupp”, som har gjort så mycket skada för barn, föräldrar och anhöriga.

Tyvärr är socionomer lågutbildade i förhållande till andra, mer krävande och omfattande akademiska, gällande barnens omvärld.

Lag hindrar verklig hjälp

Under liberalt flum och alliansen, tillkom en lag att endast socionomer skulle få jobba med barn och ungdomsärenden.

Föreskriften (lagen) från Socialstyrelsen HÄR: SOFS 2014:7, reglerar att endast socionomer får sätta tänderna i barnens livssituation -inom socialtjänsten.

Alltså… exempelvis: barnläkare, barnsjuksköterskor, specialpedagoger, beteendevetare i psykologi… får inte utreda barn i socialtjänstens barnutredningar. Till dessa yrken anställs endast socionomer.

Men… vem bryr sig om Barnets Bästa egentligen?

På Gotland finns nu föreningen Barnets Bästa HÄR. Organisationen öppnar runt om i hela Sverige. I Östnyttområdet har även Linköping just startat.

Här finns rapporten från BRÅ 2018-12-06:

”Elevers vardag och sociala liv begränsas av rädsla för brott”

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *