Nyheter

Skolsegregering ökar Sveriges fall

Skolverket har kartlagt den svenska skolan. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson menar att tre områden behöver prioriteras: Skolsegregationen, Lärarförsörjningen och Lokal styrning av skolan.

Segregation

Sverige har målat in sig i ett hörn. En åtgärd för att motverka segregation anses vara Kompensatorisk resursfördelning. Skolverket menar att det är viktigt med särskilda satsningar på att få till exempel erfarna lärare till skolor med större utmaningar.

Andra inslag kan vara satsningar på läxhjälp, förlängd tid i grundskolan, bättre information och samarbete med hemmet.

Skolverket kallar de tre prioriterade områdena för ödesfrågor, utan att nämna verkliga orsaker eller lösningar.

Inget nytt

Vid genomläsning av det föreslagna åtgärdspaketet i tio punkter, kan konstateras att det påstådda behovet är gammal skåpmat, tillagad av 7klövern. När den Svenska skolan faller, är gamla Sverige kört. Det vet alla liberala globalister.

Den svenska socialdemokratiska regeringen författade redan 1975, proposition nr. 26. Här framgår att Utlänningars Kulturella Identitet ska utvecklas inne i Sverige.

Hur ska barn kunna integreras nu, när de inte har behövt assimileras de senaste 45 åren?

Lärarförsörjning

Punkten gällande lärare är också intressant, då det kan vara mycket svårt och krångligt för välmeriterade akademiker att erhålla Lärarutbildning. Särskilt svårt är det för flexibla studenter som har rört sig mellan olika lärarhögskolor. Idag beslutar varje lärarhögskola/universitet om sin egen lärarutbildning, där studenter från skilda lärosäten har olika kurser.

På tal om Lärare, bör regeringen fråga om yrkesgruppen har munkavle?

Snabbspår

För den som flyttar till Sverige, från utanför EU, finns dock snabbspår till Svensk lärare.

Allt går just nu mycket snabbt och överallt syns laddade texter om hur samhället växer. Att nå insikt tar tid, det är inte samma sak som att lära sig snabbt.

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *