Nyheter

Social-Odemokraterna Gotland

Mandatperioden 2014-2018 talade framträdande socialdemokrater om vikten av demokrati. Allas lika värde upprepas fortfarande i oändlighet. Utan att definiera vad som menas med Allas lika värde, blir mantrat endast tomma slagord. Efter att Sverige förvandlades till en EU-delstat, har polariseringen ökat.

Foto: Riksdagen

Socialdemokraterna Gotland

Aldrig har så många, som kallar sig goda och demokrater, mobbat och utestängt så många från Sverige. Allas lika värde har med socialdemokraterna blivit en situationsanpassad källkod.

Leif Dahlby, ombudsman för socialdemokraterna Gotland, besvarade några frågor om allas lika värde. Frågorna finns i ett längre mail till socialdemokraterna Gotland. Den som önskar läsa hela mailet kan höra av sig till Gotlandswebben.

Gotlandswebben har syftet att lyfta på locket och alla är välkomna att bidra till utvecklingen av Gotland.

Riktar härmed ett särskilt tack till Leif Dahlby som besvarade mitt mail:

Hej!

Sänder över våra svar från Socialdemokraterna Gotland.

Hur tänker socialdemokraterna Gotland arbeta, för att våra barn ska få komma hem?

Vi som parti går inte in i enskilda ärenden.

Är vi som familj mindre värda än de som får allt stöd att bo på ön?

Vi anser att stöd ska ges utifrån behov och alla människors lika värde ska beaktas i alla sammanhang.

Står socialdemokraterna Gotland för en politik som bidrar till polarisering och strukturell rasism, där endast vissa grupper får allt stöd att leva på ön?

Nej, vi anser att stöd ska ges efter behov och allas lika värde är en grund i alla sammanhang.

Leif Dahlby ”

Självklara svar

Alla som har upplevt socialdemokraternas avståndstagande från svenskar i utanförskap, känner säkert igen det byråkratiska svaret?

Socialdemokraterna går ofta in i enskilda ärenden, både internationellt och inne i delstaten. Framförallt går socialdemokrater in i enskilda ärenden som tycks polarisera samhället.

Lika värde och allas värde, ändå så mycket ondskefulla konsekvenser, som bara ökar.

Socialdemokraterna kan lätt uppfattas som helt Odemokratiska.

Delstaten Sveriges största parti, skulle lätt kunna uppfattas som Demokratiska, om partiet visade intresse för den vanliga lilla svensken på gatan. Men agendan tycks vara annan?

Nyheter utan gränser

Varje dag kommer besked från public service och nyhetssändningar i radio/tv/webben.

Socialdemokraternas politik kommer med stor sannolikhet att fortsätta öka allvarliga konsekvenser.

Gotland kanske upplevs som ett undantag idag? Men lugn, tiden kommer att skänka även Gotland samma förändring som fastlandet.

Polischefer vill stoppa våldet, kriminaliteten, terrorismen, som har skapats av politiken.

Liberala flum-politiker vill ha fler poliser, för att politiken har skapat det skenande våldet.

Gotlänningar vill stanna som delstat i EU, för att fortsätta allt positivt?

Nähä !

-Joho… tiden ger alla svar, även socialdemokraternas väljarsiffror valet 2022.

Högerextremism och EU-val

På socialdemokraternas hemsida, frontar ledaren HÄR tillsammans med slagorden:

”Ta matchen mot högerextremismen tillsammans med oss”

Som alltid försöker man röra ihop en Heterogen blandning, till en Homogen.

EU-medlemskapet skapar mycket av allt elände som världens högst beskattade ursprungsfolk lever med!

Extremismens drivkrafter och lediga rum, har odlats och möblerats i delstaten Sverige, av gränslöshet i allt.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *