Debatt Gotland Nyheter Sverige

Sossar stoppar medlemmar?

Socialdemokraterna (S) kallar sig ”Arbetarpartiet Socialdemokraterna”. Nu frågar allt fler om S verkligen är arbetarnas parti, eller ens demokratiska? Nästa fnurra på tråden som S kämpar med, gäller de små rösterna.

Partistyrelsen kan stoppa motionsrätten?

Sossar stoppar medlemmar?

S håller partikongress 22-24 mars 2019 HÄR.

Socialdemokraterna kan besluta att medlemmarna utestängs, från att skriva egna förslag om partiets framtid.

Framtiden är Socialdemokraternas nyckelord. Partiet är registrerat med förledet: ”Arbetarpartiet”, men använder flitigt bokstaveringen: ”Framtidspartiet” i sin marknadsföring.

Asylfrågor igen?

Även sossar har protesterat mot sin egen asylpolitik. Den omtvistade asyllagen och tillfälliga Asyllagen löper ut den 19 juli 2019.

Riksdagen beslutade 2016 om en tillfällig asyllag.

Lagen gällde tillfälliga begränsningar i möjligheterna att få uppehållstillstånd.

Om Partistyrelsen begränsar de små medlemmarnas inflytande på partikongressen, kan det ha koppling till asyllagen?

Asyllagens delar i korthet:

A)

Alla tillstånd av asylskäl är tidsbegränsade

B)

Familjeåterförening hindras

C)

Svårare att få uppehållstillstånd av ömmande omständigheter

D)

Gruppen ”Övriga skyddsbehövande” har tagits bort

Kritiken mot Asyllagen

Alla möjliga har kritiserat asyllagen, efter egna agendor, tro eller vetenskap. Kanske har den främsta kritiken handlat om Internationella konventioner?

Sverige är främst en underlydande EU-region, i frågor om lagstiftning kring invandring och asyl.

Regeringen bestämde att Europakonventionen HÄR gav utrymme för en tillfällig förändring och olika hinder för asyl.

Lag om tillfälliga begränsningar

Här finns Lag (2016:752)

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *