Debatt Nyheter

Statsskicket och Gotlandsarvet

Statsskickets grunder regleras i Regeringsformen 1974:152, 1 kapitlet. Här lämnar 1§ välkänt besked: ”All offentligt makt i Sverige utgår från folket”. Den representativa demokratin ger därmed möjlighet för varje person med rösträtt att välja företrädare i riksdagen.

2§ är snårig i andra stycket: ”Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”. Politiskt oliktänkande har brutit ut särskilda delar och visat skillnader i hur 2§ verkligen fungerar idag.

Vem är den enskilde och tryggas varje enskilds rätt till arbete, bostad och utbildning?

Gotland har i decennier talat om strategier för att öka sin befolkning. Samtidigt har gotlänningar lämnat ön för att erhålla just sin enskilda rätt.

Stycke fem, uppger att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället, även att barns rätt tas till vara: ”…Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.”

På något sätt känns detta allt mer intrasslat, med färska minnen från nuvarande mandatperiod 2014-18?

Gotland lockar Svenska barnfamiljer från fastlandet att flytta till ön. Tyvärr väljer samma familjer att flytta tillbaks till fastlandet. De har inte fått uppleva sin enskilda rätt på Gotland, inom ovan angivna områden. Samtidigt har Gotland som andra kommuner ansträngt sig hårt för att motverka diskriminering? Gotland har gjort allt för inte diskriminera nationellt eller etniskt ursprung. Det finns fullt av exempel på goda intentioner på ön, gällande att tillgodose enskildas rätt enligt stycke fem. Gotland har till exempel anställt särskilda projektledare som ska leta bostäder åt endast vissa grupper, dock inte fastlandssvenskar, som kanske inte är enskilda?

Nu är det visserligen regeringen som sätter reglerna och har tvingat kommunerna att ställa grupp mot grupp. Den representativa demokratin har alltså skapat klyftor och olika behandling, genom att majoriteten har röstat för att minoriteter ska erhålla sin enskilda rätt, men inte majoriteten?

Oavsett vem som prioriteras som enskild, finns det även gotlänningar med en unik historia.

Det är därför frestande att begrunda även stycke sex, som berör samerna: ”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.”

Gotlänningarna är stolta över sitt kulturarv, men hur ska detta arv främjas och bevaras, om politiken på Gotland polariserar och ställer enskilda mot varandra?

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *