Debatt Gotland Nyheter Sverige

Stulna Barn i Sverige del 2.

Jag tänker på alla barn som kämpar och försöker orka med sommarlovet… på barnen som tyst och ständigt undrar: -när får jag träffa min pappa… -när får jag träffa min mamma… oro… skräck… oupptäckt och obehandlad sorg? Total känslokyla från de flesta riksdagspartier när svenska barn krossas av socialtjänst och domstolarna.

På riksnivå har endast Sverigedemokraterna öppet och tydligt visat att de vill stoppa Egenmäktighet med barn.

På Gotland finns Gotlandsdemokraterna som skydd för barnen.

Sverigedemokraterna har svarat ungefär så här:

-Ingen ska i normalfallet kunna ta barn och skyddas av politiskt färgade handläggare i offentliga förvaltningar!

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna fick brev 2012 om att göra Sveriges föräldrar till de bästa i världen genom ”föräldrautbildning i olika steg”…

…total tystnad… kanske svårt att bli rik som riksdagsman om man arbetar med barnfrågor?

Sossar är kända för dyraste villaköp i Nacka, ha positioner som Ordförande i bankstyrelser efter sin politiska insats… alltså långt från skomakaren Emil som var Socialdemokraternas första ”partiledare”.

Socialtjänsten, domstolar och advokater har krossat tusentals barn!

Beslut utan underlag, endast ord från socialtjänstens personal. Felaktiga påhitt hade avslöjats om vittnen och professionella hade fått yttra sig.

Advokaten i Linköping i rättegång:

 • Mamman är en kvinna på gång!

Samma egenmäktig mamma hade en mångårig historia av hjälpsökande för påstådda övergrepp i barndomen, mångårig historia av psykologiska interventioner, åratal av oupptäckt och o-medicinerad Hypotyreos.

 

Kärande och gemensam vårdnadshavare:

 • Mamman ges fortsatt utrymme i egenmäktighet med barn och ingen tar hänsyn till barnens livssituation i mammans hem!

Vädjan till domstolen var att ta hänsyn till avsaknad av historisk, social eller ekonomisk koppling till den nya främmande landsbygdskommunen i Östergötland.

Varför skulle en mamma som har fått stöd för psykisk utmattning och är helt slut av Hypotyreos bo ensam nästan 30 mil från alla anhöriga i Stockholm… vad var vinsten för barnen?

 

Linköpings kommun och skolförvaltningen skrev i pedagogisk utredning:

 • Problemen med barnens skolgång finns i mammans hem.

 

Socialtjänsten:

 • Pappan är emot att sonen får hjälp av BUP !

 

Kärande och gemensam vårdnadshavare:

 • Jag vill ha ett dokument som visar vad planen är med BUP, vilken hjälp som ska ges och vilka mål som önskas uppnås… innan jag godkänner BUP. Som erfaren beteendevetare i psykologi vet jag att psykologisk intervention behöver både syfte och planering.

 

Barnet:

 • Jag gick till BUP helt i onödan, de lyssnade inte på mig, de kändes bara konstigt. Jag vill inte gå dit mer…

Boendeförälder efter brott och sjukdom

När sjuka människor, med åratal av anamnes och intyg hos myndigheter, anmäler den andra föräldern som farlig, då kan samhället visa allvarliga brister.

Information av betydelse för diagnostik, patientvård, socialtjänst och begreppet Barns Bästa, skapar enorma skador om barnutredande myndigheter utelämnar !

Oviljan eller kanske den medvetna strategin hos socialtjänstens handläggare och domstolarna, att utelämna avgörande information om egenmäktiga föräldern har drivit stulna barn till Barnets Sämsta.

Varför flyttar Samhället stulna barn från askan till elden?

Stulna Barn

Föräldrar som ringde mellan åren 2011-16, visste inte något alls om processer och utredningar.

Som helt vanliga och högfungerande svenskar trodde föräldrar till Kidnappade barn att samhället skulle hjälpa?

Med svensk skolgång, samhällets överförda svenska normsystem och egen uppväxt som helt vanliga medborgare trodde inte hjälpsökande att Helvetet fanns på jorden.

De som förde kidnappade barn och bestulna föräldrar till mörkret arbetade i myndigheter som skulle garantera objektivitet, demokrati och Barns Bästa.

Flera yrkesgrupper och handläggare som är inblandade i att krossa stulna barn och hela familjer har ingen eller knapp utbildning om barn i jämförelse med andra grupper som har låg prioritet.

Barnsjuksköterskor, Förskolelärare, Lärare, Beteendevetare inom psykologi, Barnläkare, Rektorer är exempel på grupper som socialtjänsten har förminskat.

Hjälpsökande:

 • Mitt barn har inte kommit till mig för umgänge i helgen, hjälp… vad ska jag göra… (ångest, skräck… tårar)

Analyser utan aktivism

Råden som vi gav var situationsanpassade, efter varje unik händelse. Genom olika kontroller av uppgifter som var tillgängliga och ibland omvägar runt olika yrkesgrupper, kunde olika sannolika scenarier urskiljas.

Det finns inom beslutsfattande ingen sanning, endast vad som är mest sannolikt!

Med kontakter inom socialtjänster runt om i Sverige, fanns också uppgifter om vilka handläggare som var aktivister, icke demokratiska, kända för märkliga och oprofessionella turer… socionomer som själva hade en tung ryggsäck.

Har inte själv Facebook, men personer som hade, visade ibland socionomer som åtminstone i sociala medier signalerade ”olämpliga i yrket”.

För att inte tala om jurister som nästan uppträtt skrämmande och hotande?

Kidnapparens personlighet

Det absolut vanligaste problemet med stulna barn, var att en av föräldrarna agerade som ägaren till ett objekt!

Barnen ansågs tillhöra den brottsliga föräldern, vilken hade fört bort barnet till en annan kommun eller annat län.

En förälder som har förmåga genom sitt inre resonerande att egenmäktigt Ta ett barn, egenmäktigt undanhålla från umgänge och/eller egenmäktigt flytta barnet från uppväxtorten… eller aldrig hjälper barnet att komma till den andra föräldern… ska INTE enligt lag förordas som Barns Bästa.

Personligheten kan t.ex. vara en slags infantil omnipotens, där den vuxna Tagaren har utvecklat sitt Tagar-beteende genom att ingen har satt stopp. Varför skulle någon vilja sätta stopp för den mest upphöjda? Istället har tagaren kunnat glida genom livet med den andra föräldern som omedvetet stöd.

När den andra föräldern bryter och inser det dysfunktionella, så kan den omnipotenta bli rasande. Delvis bygger raseriet på låg självkänsla. Självbilden spricker också när partnern plötsligt har fått kraft att resa på sig och bryta.

Hämnden som drabbar barnet hela livet:

 • Jag ska ta vårt barn så att du aldrig mer få se det!

Förövaren som en helt vanlig tjänsteman

En mamma har idag en myndig dotter som hon träffade relativt lite efter egenmäktigheten 2008, trots juridiska termen gemensam vårdnadshavare.

Pappan som bor i Jönköping, en helt vanlig tjänsteman, tog sig rätt efter separation att ta dottern. Barnet skulle bo med honom. Punkt.

Egenmäktigheten kunde pågå och underlättas genom pappans bror som förvånande nog var rektor på Kunskapsskolan i Stockholm.

Att rektorn bistod med hämtning hos mamman efter umgänge, åt den egenmäktig pappan, förenklade egenmäktigheten. Dottern skulle inte få minsta extradag med mamman… som hade tagit sig friheten att separera.

Dottern har också en farfar och farmor som har stått på sig och inte visat att de önskat bryta egenmäktigheten.

En kväll klev farfar ombord på en buss där mamman satt och skällde ut henne för hennes försök att skydda dotterns rätt till sin mamma.

Egenmäktighet behöver stöd av den brottsliga förälderns nätverk?

Ja, ibland syns ur psykologisk och juridisk synvinkel, att hur släkten beter sig har lagt grunden till den egenmäktiga personligheten och brottsligheten.

Håller fast dottern vid besök -vittnen berättar

Lucia 2009 följde jag med min fru som skulle hälsa på sin då 7-åriga dotter i Jönköping.

Som mamma var det obehagligt att ha kontakt med pappan, eftersom han hade visade sig instabil.

Det visade sig framåt genom åren att instabiliteten återkom som utbrott mot barnets morföräldrar, överfall mot mammans man, hot och försvårande av umgänge.

Pappan hade gått med på att mamman kunde få träffa dottern utanför porten till pappans hyreshus.

När Pappan kom ut med dottern ur porten, höll han armarna runt dottern bakifrån, så att barnet inte kunde springa fram till mamma och kramas… ungefär som en gisslantagning i en actionfilm.

(Beroende på person som utför och situation, kan det vara olaga frihetsberövande och egenmäktighet)

Att stå i ett grå-mörkt luciaväder i Jönköping, tala med sin 7-åriga dotter på avstånd… det är verkligen sjukt.

Där begicks ytterligare ett brott, att hålla fast barnet som inte kunde krama sin huvudsakliga vårdnadshavare, att hindra sin egen dotters vilja och längtan att krama mamma.

Pappan hade under flickans uppväxt arbetat utomlands och juridiken kallar därför mamman för huvudsaklig vårdnadshavare.

Vem bryr sig om ett svenskt barn i Sverige?

Pappan fortsatte sina trakasserier genom åren, trots egenmäktigt boende med dottern:

 • ringa till dotterns morföräldrar på ett sätt som krävde polisanmälning
 • undanhålla barnet från umgänge, eller ständig diktatur
 • överfalla bakifrån framför egna dottern med vållande till diskbråck i bröstryggen och krossade tum-leder

Pappan försvarades av socialtjänst och domstolarna

Försäkringsbolaget såg filmen med ljud på överfallet och menade att Polisen skulle bedöma det som ett solklart övergrepp och misshandel.

Vi som kunde barnfrågor och var högfungerande, visste dock att vädja till Polisen om att inte agera, eftersom vi tänkte på Barnets Bästa.

Den som börjar Ta ett barn, kan alltså fortsätta brottet om den drabbade föräldern är en Givare.

Med förståelsen att det bara blir värre för barnet om gärningsmannen pressas, finns endast samhället kvar som en garant för barnet!

Om gärningsmannen pressas blir denna farlig och om samhället inte ingriper mot gärningsmannen så fortsätter problemen för barnet.

Samhället sviker stulna barn

Tyvärr sviker samhället, eftersom handläggare i majoritet har för lite kunskaper och mindre lämplig utbildning som t.ex. socionom.

Att som dotter växa upp utan sin helt vanliga mamma är inte Barnets Bästa.

Om mamman alltid har haft anställning med god ekonomi, alltid har varit skötsam, alltid frisk och vältränad och är en positiv och glad kvinna… hur kan det vara Barnets Bästa att leva med en pappa som har tagit barnet, undanhållit från umgänge, inte har låtit barnet bo med mamma, har utfört överfall och bråkat i allmänhet?

Givare hävdar i tingsrätten att barnet har två föräldrar.

Tagare hävdar i tingsrätten att barnet ska tillfalla den egenmäktiga med enskild vårdnad och boende!

Barnets Bästa

Barns Bästa är ett s.k. filosofiskt mellanbegrepp. Utan definition eller fyllt med innehåll, betyder det inget i en utredning.

Vi lärde oss att man kan ta barn, undanhålla från umgänge, trakassera morföräldrarna och utföra överfall framför sitt eget barn.

Det är Barnets Bästa, utan att specificera i barnutredningar kan handläggare som inte är varken medicinare eller beteendevetare uttala sig om Barns Bästa… de är inte ens utbildade i beslutsfattande…

Socialtjänsten och domstolarna har inte uppdraget att tillse att vissa personer får utföra brott mot barn och familj eller annan.

Den som först utför t.ex. egenmäktighet med barn och sedan fortsätter uppvisa personliga psykiska problem ska enligt lag Inte bo med barnet!

Hjälpverksamheten Stulna Barn såg systemfelen.

Advokaterna brydde sig inte, de hade solklar drivkraft för arvoden, inte barnen.

En mamma på gång, enligt Advokaten, var svårt utmattad i egen sjukdom men skulle bo själv i en helt främmande stad. Utan anhöriga, nära nätverk eller vänner, skulle tre barn växa upp utan den friska och högfungerande pappan.

Tror någon att skolan gick bra för de tre barnen?

Kvinna vittnar om sköldkörtel och utmattning

Här visas hur kvinnor vittnar om en dold sjukdom. En sjukdom som kan leda till permanenta skador som obehandlad.

En mamma som tog tre barn från Gotland, till Östergötland, hade samma utmattning som i reportagen:

Källa: svt.se 2020-08-31

Vilka problem får en patient efter flera år utan medicinering och vilka symtom kvarstår för alltid?

Källa: svt.se, 2020-08-30

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *