Gotland Nyheter Världen

Swedish left government and political elite refrain salary?

Swedish left government and political elite refrain salary. Is there anything that indicates that the Left Liberal and Feminist Swedish government wants to relinquish its pay in the crisis? The Q:s about real solidarity from the elite has been florishing in different foras. Will the elite be our superheroes?

BIld av meur från Pixabay

Governments cut their wages 50%


Swedish left government and political elite refrain salary?

It became known in several Swedish media last week that the Ecuadorian government halves its wages, as a consequence of Corona.

Ecuador has had a very difficult situation with its 17 million inhabitants. The president has said that the reality is worse than the statistics indicate.

The National Public Radio (NPR), told April 20, 2020, that Ecuador had the highest numbers in Latin America infected in COVID19. One of the reasons is that you do not have the opportunity to test. Another reason for the spread is that many people have returned to Ecuador from work and studies in Italy and Spain.

Austria also
Shortly thereafter, the Austrian Government announced that it would waive its wages.
The salaries will be used for organizations fighting COVID19, as shown here in SVT news:
Gotland’s elite can forgo millions


There is a large group of Gotlanders who can be considered elite, such as paid regional politicians and parliamentarians, big farmers, businessmen, medical categories and managers in the region.

The well-paid have financial opportunities to relinquish their wages and contribute to crisis funds in Gotland.

It’s not a matter of money, instead it stands for what their own political parties argues … the pleasure of giving?

SWEDISH VERSION

Regeringar Kapar sina löner 50%

Det blev känt i flera svenska medier förra veckan att Ecuadors regering halverar sina löner, som en konsekvens av Corona.

Ecuador har med sina 17 miljoner invånare haft en mycket svår situation. Presidenten har sagt att verkligheten är värre än vad statistiken anger.

National Public Radion (NPR), berättade 20 april 2020, att Ecuador hade högst siffror i Latin Amerika som var smittade i COVID19. En av anledningarna är att man saknar möjlighet att testa. En annan orsak till spridning är att många har kommit hem till Ecuador från arbeten och studier i Italien och Spanien.

Österrike också

Strax därefter meddelade den österrikiska regeringen att den skulle avstå från sina löner.

Lönerna kommer att användas för organisationer som kämpar mot COVID19, som visas här i SVT-nyheter:

Gotlands elit kan avstå flera miljoner

Det finns en stor grupp gotlänningar som kan räknas till elit, exempelvis avlönade regionalpolitiker och riksdagsmän, storbönder, affärsmän och läkarkategorier.

De välavlönade har ekonomiska möjligheter att avstå sina löner och bidra till krisfonder på Gotland.

Det handlar inte om pengar, istället visar det ett handlande som man själv agerar för med sina partitillhörigheter… tänk vad härligt att få ge?

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *