Gotland Nyheter Sverige

Swedish Public Health Authority avoids certain issues?

Swedish Public Health Authority avoids certain issues? As we told yesterday, Gotlandswebben will publish answers to our Q:s about Corona. FHM is very stressed right now. It is fully understandable.

-This article has no intention of complaining about the work done by FHM-

Actual and confirmed information for the public in this link HERE

Questions to FHM

Swedish Public Health Authority avoids certain issues? FHM, has previously responded that the likelihood of stopping viruses is small, through screening of travelers to Sweden.

Why Question the Swedish outbreak?

Swedish municipal politicians HERE from Gotland, corporate executives and the well-off public took the freedom to travel abroad even the first week of March.

Click list of countries, from Swedish Public Health Authority 2020-03-26

 

Swedish Public Health Authority avoids certain issues?

Q1. Control before known spread in Sweden?

If people who entered Sweden in January and February 2020 had been checked at the borders for CoronaVid19 and subsequently forced to quarantine for 14 days…

… how many known cases did Sweden have today?

(23/3 reports FHM total known number 2,016)

Q2. Unknown countries of infection?

How can the spread of infection stop if there are 353 (rising to 458 date: 2020-03-26) cases where the transmission of infection is unknown and e.g. contact-intensive activities such as elementary schools are open?

Q3. SARS anf MERS?

How can the FHM know that there are no cases of SARS and MERS in Sweden, if it is possible to withhold reporting of infected countries, and residents are not screened and forced into quarantine?

China did impose strict isolation to stop the virus

We are in this situation together, globally, in EU and Sweden, due to several systems:

————————————————————————————————————

Answer from Swedish FHM

Swedish Public Health Authority avoids certain issues?

Thank you for your e-mail!

Many people wonder about the new corona virus and we understand that it raises a lot of questions and thoughts. Unfortunately, we do not have the opportunity to answer all the questions in detail and our knowledge and information is constantly updated. We therefore primarily refer to our website for updated information: www.folkhalsomyndigheten.se…

For Swedish readers, we publish the full answer here:

Tack för ditt mejl!

Det är många som undrar om det nya coronaviruset och vi förstår att det väcker en hel del frågor och funderingar. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på alla frågor i detalj och vår kunskap och information uppdateras löpande. Vi hänvisar därför i första hand till vår webbplats för uppdaterad information: www.folkhalsomyndigheten.se

Ett viktigt uppdrag för oss på Folkhälsomyndigheten är att ta fram och förmedla vetenskapligt grundad kunskap som förebygger ohälsa och sjukdomar och som ger samhället stöd i arbetet mot hälsohot.

Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vi tar också ställning till vilka åtgärder som är relevanta att genomföra. Ett nära samarbete finns med andra statliga myndigheter (exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB och Socialstyrelsen), de regionala smittskyddsenheterna liksom med Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Sidor om covid-19 på vår webb

Vi har en samlingssida på vår webbplats med information om coronavirussjukdomen covid-19. Den uppdateras kontinuerligt med den senaste kunskapen: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vi har samlat frågor och svar, och även de uppdateras när ny kunskap och information kommer: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/coronavirus/fragor-och-svar-om-nytt-coronavirus/

Om du behöver information på andra språk finns det här: www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/

Mer information

På webbplatsen www.krisinformation.se kan du läsa mer om samhällets ansvar vid smittspridning och hur arbetet ser ut, samt vad du som individ kan göra.

Funderar du kring skolfrågor, se Skolverkets webbplats www.skolverket.se/

Om du har frågor kring resor, se UD:s webbplats www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinformation/nya-coronaviruset/

Frågor per telefon

Allmänt om covid-19: Om du har allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa 113 13.

Hälsorelaterade frågor: Om du har frågor om din eller någon närståendes hälsa kan du ringa 1177 eller kontakta din vårdcentral.

Med vänlig hälsning,

 

Folkhälsomyndigheten                                         Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                             Box 505

831 26 Östersund

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre

folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att

främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som

stärker samhällets utveckling.

 

Läs mer på vår webbplats: www.folkhalsomyndigheten.se

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *