Nyheter

TBC i Sverige!

TBC i Sverige! Smittskyddsläkaren i Region Norrbotten berättar HÄR för SVT om smittan. En tredjedel av världens befolkning är bärare av TBC.

Utlandssemestrar

TBC-fyndet anses vara väntat, eftersom en tredjedel av jordens befolkningen bär på TBC.

Läkaren säger till SVT att de sex nyupptäckta fallen kan ha blivit smittade på semestrar???

-Det är olustigt, säger läkaren till Dagens Medicin HÄR.

Region Norrbotten berättar HÄR, om smittspårningen av TBC.

TBC enligt 1177

Enligt 1177 HÄR, kan TBC se olika ut och bäras på olika sätt.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *