Nyheter

Tiggeri är inte straffbart!

Gotland har tiggare. Tiggare finns i entréer till matbutiker och gallerior, både i Visby och på landsbygden. Tiggare finns längs gågator och andra välbesökta stråk. Det är inte olagligt enligt lagen att tigga. Gotlänningar har ändå visat stort intresse för att avhysa tiggare.

Gotlandswebben frågade Polisen

Tiggeri är inte straffbart! Tiggeri är tillåtet. Däremot kan kommunerna i sina lokala ordningsföreskrifter bestämma om tillståndsplikt för ”aktiv penninginsamling”. Det gäller penninginsamling som inte räknas till allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

-Att sitta ner eller stå upp och samla in pengar i en kopp eller liknande torde inte vara att anse som aktiv penninginsamling varför tiggeri typiskt sett inte omfattas av tillståndsplikten.

Eftersom tiggeri i sig inte är otillåtet eller straffbart ingriper inte polis mot tiggeri. Om det förekommer brottslighet i samband med tiggeri kan polisen ingripa.

Polisen får ingripa om det uppstår en situation där någon stör den allmänna ordningen eller utgör omedelbar fara för ordningen.

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *