Gotland Nyheter

V hade rätt!

Transportvillkoren för Gotland Motion 1998/99:T614

”Att vara bosatt på en ö utan fast förbindelse med fastlandet innebär andra villkor och färre valmöjligheter för resandet.”

Så inleder Vänsterpartiet sin motion om transporterna mellan Gotland och fastlandet. För 20 år sedan var det lika viktigt att de boende på Gotland kunde förflytta sig till fastlandet med hänsyn till tid och kostnad. Vänstern kämpade hårt för mantalsskrivna på Gotland och önskade även behålla boenderabatt på resor med Gotlandstrafiken.

Kampen innebar även strid om turtäthet och vilka tider på dygnet som transporterna skulle utföras. Vänstern menade att hela Gotlands tillväxt var beroende av transporterna, vilket håller som argument även idag.

Resandet till och från Gotland är fortfarande en politisk stridsfråga. Vänstern får gärna utveckla trafiken, särskilt med omsorg om alla gotlänningar som tvingas veckopendla. Ankomst en söndagskväll i Oskarshamn, utan bil, innebär att anslutande kollektivtrafik saknas. Nynäshamn är givetvis roligare, där bussar matar passagerare till huvudstaden. Minns då att resenärer som egentligen skulle ha åkt till Oskarshamn, istället måste ta omvägen förbi Stockholm. Ankomst till Gotland från Oskarshamn sker runt 23 på fredagskvällen. Båten från Nynäshamn ankommer 23.30. Pendlare som bor några mil utanför Visby, hinner knappt hem och packa om sin väska, innan det är dags för återresa.

Vänstern får absolut fortsätta sin kamp för hållbara transporter, gärna i samarbete med övriga partier.

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *