Nyheter

Visionen om Sveriges utveckling

Reportaget berättar att Förvaltningschefen Said inte tycker om att ljuga och är intresserad av samhällsfrågor. Förhoppningsvis blir chefen positivt inställd till följande text om samhället. Medlemstidningen från Vision, Chefen i fokus, september-oktober 2020, har en klassisk enkelspårig artikel om Integration?

Mod

Chefredaktören skriver i inledningen om mod… att det är en bra egenskap att vara modig. Samtidigt menar hon att det inte är enkelt att vara modig, eftersom det innebär att ta risker.

Redaktrisen påstår även att mod är att gå utanför sin bekvämlighetszon… men det förstår jag inte.

Den som är tillräckligt gammal att ha fostras med svensk normativ etik, har nog aldrig blandat ihop begreppen mod och bekvämlighet?

Mod handlar om att inte vara FEG… eller att hålla sig borta från icke demokratiska agendor!

Mod handlar också om att påstå att socionomer inte har tillräckligt på fötterna för högre ämbeten som Förvaltningschef !

Vision om sitt arbete

Vision berättar både i artiklar och i presentationen om den egna verksamheten att man når riktiga resultat.

En fråga som är intressant med bäring på resultat, är om resultatet blir bättre om t.ex. svenskar med mer utbildning hålls utanför verksamheter och inflyttade till Sverige med mindre ska vara högsta chefer.

Att göra skillnad är vårt uppdrag

Som medlem i Vision står du aldrig ensam. Våra 13.000 förtroendevalda jobbar för att förbättra dina villkor varje dag. Tillsammans når vi riktiga resultat och formar framtidens arbetsliv.

Källa: https://vision.se/medlem/handlingskraft/ 2020-09-10

Regeringen 2005 om Integration

Rapporten Ds 2005:12, Makten och mångfalden. Eliter och etnicitet i Sverige.

Inleds med orden:

Sverige brukar betraktas som ett land med ovanligt jämlika livs-chanser för olika grupper i befolkningen. Men det finns också tydliga barriärer, som hindrar vissa grupper att ta sig fram och etablera sig, mekanismer som stöter ut och marginaliserar. Det har exempelvis visat sig svårt för utlandsfödda nya svenskar och deras barn att komma in i samhället och nå framgång på lika villkor.

Källa: https://www.regeringen.se/49baf9/contentassets/650a3bc16d5141aab0ce6c5a9aa00ae2/makten-och-mangfalden-eliter-och-etnicitet-i-sverige, 2020-09-10

Frågor som få politiker uttalar offentligt är exempelvis:

  • Finns det svenskar som möts av barriärer som hindrar deltagande i det egna samhället ?
  • Vilka är mekanismerna som stöter bort svenskar och varför finns det?
  • Kan svenskar flytta till invandrarnas hemländer och komma in i samhället och nå framgång på lika villkor ?

Förvaltningschefer på Gotland är svenskar

En allmänt känd chef för gotlänningar är Torsten Flemming, som basar över utbildningsförvaltningen i region Gotland.

Jag lämnade Torsten som referens till Linköpings kommun, han hade en gång  varit min nöjda chef för längesedan i Visby.

– Nej, blev svaret från Linköpings kommun. Torsten hade inte berättat varför han inte ville vara referens påstås det, men jag fick ingen referens.

Högsta förvaltningschefen för utbildning i Linköping är också svensk, Anders Jolby, som före sitt nya jobb sparkades från region Gotland och hade Torstens jobb.

Alliansen lever dubbelliv

Region Gotland styrs till stor del av Centerpartiet och även Linköping lyder under C, med övriga allianspartier… i båda kommunerna kan svenskar flytta runt som förvaltningschefer?

Det är oklart om Förvaltningschefen Said i tidningsreportaget har haft referenser som har sagt nej… man han lyckades.

Förvaltningschefer tycks ha råd med gott liv i villa.

Vi har som svensk barnfamilj också en villa, dock en blygsam på Gotland, men vi tvingades flytta från ön… som politiskt ointressant målgrupp.

Barnen vill hem till Garde, men utan intresse från t.ex. Förvaltningschefer på Gotland, är det svårt att överleva.

Istället får vi resa runt som internflyktingar i Sverige.

Skriver chefen i fokus vad läsarna önskar?

Gotlandswebben återkommer med frågan om Visions medlemstidning kan göra ett reportage med undertecknad, eller svenskar med liknande upplevelser.

Det kanske finns ett intresse att läsa om motsatsen -svenskar som aldrig får arbeta i Sverige eller uppfylla sina drömmar?

Reportaget diskuterar framgången att vara Förvaltningschef från andra länder, samtidigt som 100 000-tals svenskar med olika kompetenser långt mer än socionom får ett helt andra liv.

Är det att uppnå viktiga resultat?

Socialdemokrater och flera partier skryter om att Sverige har världens första Feministiska regering.

Nej, det syns inte. Min svenska fru som har examen från ett ledarskapsprogram som är skräddarsytt för vård och omsorg, har åkt land och rike runt för att arbeta som enhetschef… alltså nivån under Said.

Efter 17 år som erfaren svensk chef i olika sociala verksamheter i olika län, tycks det omöjligt att komma till samma nivå som Said… utan händer från sidan?

Svenskar har också drömmar

Jag hade också en dröm som ung pojke, men född och uppväxt i landet Sverige som mina förfäder har byggt.

Många svenskar har aldrig fått minsta hjälp att förverkliga sina drömmar.

Min morfar såldes på auktion i Blekinge som liten ”föräldralös” pojke. De första åren var svåra och att köra skog med med häst i meterhög snö var farligt och hårt för en 10-åring.

Majoriteten av svenskarna har ett ursprung där deras förfäder slet ut sig, för att skapa ett gott samhälle för sina barn och efterkommande.

Hur fungerar människor som stänger ute Svenskar från sitt eget arv?

Händer från sidan lyfter olika

Flera år före Said tog examen som socionom, kom jag hem till Sverige som utbildad pilot från USA.

Vi är många piloter som kan vittna om vilket stöd som fanns för oss att förverkliga våra drömmar.

Said är inte ensam, det finns tusentals artiklar som säger samma sak. Personer som fick sina drömmar uppfyllda när de flyttade till Sverige.

Vid uppföljning så har drömmarna ibland uppfyllts genom olika stöd än vad svenskar har erbjudits.

Inflyttade har haft politiskt stöd och anpassade korridorer, mentorer som har lyft med händer från sidan.

Bostadsköer, arbetsgivare, studentboenden på orter för drömutbildningar, kompletteringar på universitet, etc… allt har gått att fixa.

Jag tvingades en gång att tacka nej till Arkitektprogrammet i Lund, pga omöjligt att finna bostad.

Med långt mer utbildning än Socionom och flera examen, får man inte ens arbeta i offentliga arbeten. Omskolningen upphör aldrig… men svenska arbetsgivare har betalats för att visa minsta intresse.

Svenska demokrater som kämpar för lika värde, undanhålls av aktivister.

Karusellen snurrar sakta med rasism

Nu är pengarna slut i regioner och kommuner. Pengar som har kommit från svenska skattebetalare för att anställa inflyttade människor med drömmar, framför sina egna svenska landsmän.

Integration är problematiskt för att Socialdemokrater och de flesta partier har stigmatiserat begrepp som rasism

När svenskar har påtalat att det råder olika värde eller har ställt frågor om hur saker verkligen har gått till och varför… då har de blivit påhoppade.

Att utesluta svenskar från sitt eget samhälle som deras förfäder har byggt med böjda ryggar och spade, det har inget namn.

Det heter fint, godhjärtat, snällt, humanistiskt och andra positivt laddade värdeord i politiskt korrekta pamfletter.

Vad vinner Hemländerna på polariseringen?

Vad vinner Sverige och invandrarnas Hemländer på att göra invandrare till högre förvaltningschefer, framför svenskar med minst samma kompetens?

Vem frågar varför invandrare ska styra svensk offentlig förvaltning?

Said säger att han inte tycker om att ljuga. Bra, det fick vi svenskar i gamla landet Sverige lära oss att inte göra, för då blev man stoppad.

Idag vet alla, att nästan alla vuxna ljuger, annars kommer man ingenstans i ”karriären”.

Funderar ibland på vad jag själv ska ljuga om, men lyckas inte, fostrades i Sverige och med gammaldags gotländsk kristendom… det går inte att ljuga.

Socialdemokraterna tar bladet från munnen

Sverige är polariserat på alla nivåer, i alla samhällsskikt och kan aldrig lappas ihop utan att politikerna börjar uppvakta svenskarna som byggde landet.

Om du blir uppretad av den här texten, försök att föreställ dig alla svenska barn och vuxna som aldrig får sina drömmar uppfyllda.

Fundera också över Socialdemokraternas proposition nr.26, 1975 och hur Sverige och Hemländerna har utvecklats under senaste 45 åren.

Vad händer om Svenskarna i valet röstar bort Socialdemokraterna och Moderaterna inte heller kommer till makten?

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; Staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *