Debatt Krönika Sverige

Mobbning en liberal konsekvens?

Svenska skolan är en plats med mobbning. Och Överallt på olika arbetsplatser säger personalen att det inte har märkt någon vuxenmobbning. Krismottagningar, vårdcentraler och den egna arbetshälsan vittnar ändå om mobbning.
Psykologer förklarar enkelt

Mobbning en liberal konsekvens? TV, radio och tidningar förklarar varför mobbning uppstår, hur, om, när och vad man ska göra.

Men förklaringarna är relativt enkla och bottnar i lösningar som har funnits i alla tider.

En psykolog anger HÄR i tidningen Må Bra, tre tips för att motverka vuxenmobbning (liknande brukar anges för all slags mobbning):

  1. Håll utkik efter tidiga tecken, som skitsnack och annat…
  2. Håll samtalet om ämnet vid liv på arbetsplatsen…
  3. Man ska agera snabbt och rapportera till chefer…
Mobbning ska mätas

Det är jättefint att psykologer hjälper till i debatten om mobbning. Men psykologernas tips gäller ofta i en konstant värld. För att kunna mäta något inom psykologi är det vanligt att försöka hålla ”allt annat lika”, precis som i andra vetenskaper.

Mäter psykologerna vad som är avsett att mäta… mäter den som observerar mobbning verkligen mobbning…

Jag återkommer sist i denna text.

Validitet

Definitionen av teoretiska begrepp i frågeställningen, behöver avgränsas, förminska det ursprungliga begreppet. Det kan kallas ”Teoretisk definition”.

Definition av det operationella ska också göras, för att bestämma en konkret definition på ett abstrakt begrepp.

Exempel

En förenklad förklaring ges här av det nästan omöjliga, att mäta ett omätbart begrepp.

En forskare undersöker spår av mobbning på en arbetsplats.

Först bestämmer Han vilken teoretisk definition som ska användas för Mobbning:

-En grupp kränker en person

Sedan bestäms den operationella definitionen, av den teoretiska definitionen. En vanlig metod är att använda ett mätinstrument med frågor (här visas exempel på frågor, inte att frågorna är rätt i en undersökning).

Frågorna kan vara:

-Har du sett några tecken på mobbning mot någon enskild?

-Hur kan man upptäcka om någon utsätts för mobbning?

Kränkningar, omvärld och helvetet

Att mäta eventuell mobbning handlar om definitioner. Undersökningar kan göras på olika sätt och behöver komplettera varandra.

En person kan vara utsatt för och uppleva mobbning, enligt en bestämd definition av mobbning.

En annan person kan vara utsatt för, men inte uppleva mobbning enligt en bestämd definition av mobbning.

Personen som upplever sig mobbad, kan uppleva sig mobbad, beroende på omvärld och personliga resurser; föreställningar, kunskaper, erfarenheter, etc.

Personen som inte upplever sig mobbad kanske ljuger och nekar, eller har en annan verktygslåda.

Det finns med säkerhet olika grader i Helvetet.

//

Det sägs att humor i extremt primitiva kulturer, lång bort från västvärldens köpcentrum och kontorsliv… är riktigt rå med våra ögon sett.

En tolkning, av västerlänningar, är att livsvillkoren skiljer sig enormt mot vår så kallade civilisation, att de ”primitiva” måste skämta om sådant som är det svåraste; döden, ondska, förluster.

Om forskningen mäter mobbning

Ja, forskarna mäter mobbning utifrån sina discipliner; medicin, psykologi, pedagogik, sociologi, etc. Dessutom hämtar ansvarsfulla forskare inspiration, metoder och verktyg från andra fält än sina egna.

Men något som tycks sticka ut överallt är begränsningarna i förklaringsmodeller?

Förklaringar ges att mobbning beror på x och lösningen är y.

En förklaring som smög sig in på allvar, gällande arbetsmarknaden efter EU-inträdet, handlade om livstempo. Effektivisering, rationalisering, slimmade organisationer…

Ja, kanske börjar kollegor mobba varandra, för att pysa ut sin frustration?

Lösningar på mobbning

Lösningsförslagen är tydliga och konkreta från forskare, hur man stoppar mobbning. Samtidigt finns det ett gemensamt samlande och sammanhållande centrum för vår tillvaro.

I det gemensamma rummet ska alla få plats, utifrån sina personligheter, men det innebär även att alla måste anstränga sig så att alla får plats.

Det är lätt att som forskare teoretisera, ge tips om att ”den som upptäcker mobbning ska slå larm till sin chef”… men vad händer om chefen är drivande, saknar kunskaper, osv?

Forskningen behövs men förenklar vardagen, pekar på möjliga vägar.

För att göra samhället gott, behöver alla försöka göra det gemensamma till en plats för alla.

Tagare och Givare

Idag råder stor obalans mellan Tagare och Givare. Det är politiken som har gett fritt spelrum åt Tagarna.

Att skada samhället, förstöra egendom, hindra medmänniskor att leva hälsosamt, det har blivit lönsamt.

Om Tagarna inte belönades skulle tagandet givetvis upphöra eller minska!

Att tolka, förstå och förklara varför en Tagare tar är viktigt. Men det ska inte göras på bekostnad av Tagarens ansvar att försöka ge.

Politiken behöver uppta och förvalta den normativa etik som majoriteten av väljarna har fostrats till och använder som kompass för tillvaron.

Lagstiftningen blir därmed sammanhållande för majoriteten, inte underlig eller kontraproduktiv.

I EU-regionen Sverige sägs det att mobbningen har ökat, samtidigt som mycket annat gemensamt går sönder…

…mobbningen har alltså ökat under samma decennier som liberala krafter har störtat de socialkonservativa stöden i tillvaron?

 

 

Johan Pettersson
Person ENTJ-person i Myers-Briggs... "Drivkraft, analys och beslutsamhet för att nå mål". Oberoende Socialkonservativ; staten behöver tillse att samhället inte kollapsar genom Tagare. Mål Leva i ett humanistiskt varmt Sverige, inte en kall delstat! Vad menar jag? Se t.ex. Suburra på Netflix... Nuläge Driver projekt för social hållbarhet. Konsult för organisationer. Gräver och skriver om det splittrade samhället. Kompetenser Ämneslärare i Psykologi/Samhällsvetenskap/Geografi Beteendevetare i psykologi. IT-examen. Magisterpåbyggnad i psykologi och beslutsfattande. Övriga ämnen: juridik, journalistik, projektledning, teknik... Pilot "Politiker som bara tänker på sig själva kommer alltid att misslyckas"

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *